แนบประกันสุขภาพ : FWD ชดเชยรายได้ต่อวัน คุ้มสุด เบี้ยเริ่มต้น 800 บาทต่อปี

แผนประกันชดเชยรายได้ต่อวัน ชดเชยรายวัน HB เบี้ยเริ่มต้น 800 ต่อปี

      แผนประกันชดเชยรายได้เพื่อให้ความคุ้มครองในกรณีที่คุณไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุที่ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)  โดยมอบเงินชดเชยเป็นรายวัน ซึ่งช่วยให้คุณจัดการค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อย่างราบรื่น เบี้ยประกันคุ้มสุดๆ เริ่มต้นที่ 800 บาทต่อปี

แผนประกันชดเชยรายได้ต่อวัน ชดเชยรายวัน HB

      เลือกแผนชดเชยรายได้ต่อวัน เริ่มต้นที่แผน 500 บาท/วัน เบี้ยประกันเพียง 800 บาทต่อปีเท่านั้นสำหรับผู้ทำประกันอายุ 6 – 60 ปี และขั้นอาชีพ 1 – 2

เบี้ยประกัน แผนชดเชยรายได้ต่อวัน FWD

จุดเด่นแผนประกัน ⭐️

 • เบี้ยถูก

 • รับเงินชดเชยรายวัน สูงสุดได้ถึง 700 วัน

  เมื่อเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาล

 • เบี้ยประกันภัยไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

เงื่อนไขรับประกัน ✅

 • อายุรับประกัน : 
  อายุ 3 – 5 ปี เลือกแผนสูงสุดได้ถึง 1,000 บาทต่อวัน
  อายุ 6 – 60 ปี สมัครได้ตามเกณฑ์ปกติ 
 • ต่ออายุได้สูงสุดถึง อายุ 64 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 65 ปี)
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

หมายเหตุ

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • การรับประกันของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับถ้อยคำแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันชีวิต
 • บริษัทฯ อาจจะปรับเปลี่ยนเบี้ยประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์เนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ อายุ ขั้นอาชีพ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนโดยรวมของสัญญาเพิ่มเติมนี้ โดยจะแจ้งให้ผู้ทำประกันภัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน  เบี้ยประกันภัยที่มีการปรับจะต้องอยู่ในอัตราที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแล้ว
 • รับประกันภัยโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
Planning today ทำประกันออนไลน์ กับตัวแทน

ขั้นตอนทำประกันออนไลน์

ผ่านช่องทางตัวแทน

กรอก

กรอกข้อมูลในใบสมัครทำประกัน (แบบกระดาษหรือออนไลน์ ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันที่ทำ)

รับ

รอผลอนุมัติแจ้งกลับจากบริษัทประกัน และรอรับเล่มกรมธรรม์ได้เลย


ช่องทางติดต่อเรา​

สามารถเพิ่มเพื่อน หรือ ติดตามได้ทุกช่องทางโซเชียลด้านล่างนี้นะคะ :-)