ประกันโรคร้ายแรง FWD Easy Cancer คุ้มครองมะเร็ง เบี้ยคงที่ทุก 5 ปี

ประกันโรคร้ายแรง คุ้มครองมะเร็ง เบี้ยคงที่ทุก 5 ปี

       ปกป้องสุขภาพและความมั่นคงของคุณด้วยประกันโรคร้ายแรง ให้คุณอุ่นใจเมื่อเผชิญกับโรคมะเร็ง ตรวจพบครั้งแรกรับเงินก้อนทันที 100%  จ่ายเบี้ยประกันคงที่ทุกๆ 5 ปีพร้อมการันตีการต่ออายุ

ประกันโรคร้ายแรง คุ้มครองมะเร็ง เบี้ยคงที่ทุก 5 ปี
ประกันโรคร้ายแรง คุ้มครองมะเร็ง เบี้ยคงที่ทุก 5 ปี

จุดเด่นแผนประกัน ⭐️

 • คุ้มครองมะเร็ง ครอบคลุมทุกระยะ

 • ตรวจพบมะเร็งครั้งแรก รับเงินก้อนตามแผนความคุ้มครองที่ทำ

 • ตรวจพบมะเร็งผิวหนัง* รับเงิน 50,000 บาทและยังคงได้รับความคุ้มครองโรคมะเร็งต่อเนื่องตลอดสัญญา

  *กรณีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งผิวหนังทั่วไป (ซึ่งปกติแผนประกันโรคร้ายแรงจะไม่คุ้มครองมะเร็งผิวหนังทั่วไป)

 • เบี้ยประกันคงที่ตลอด 5 ปี

  คุ้มครอง 5 ปี จ่ายเบี้ยประกันคงที่ตลอด 5 ปี การันตีการต่ออายุ (เมื่อครบ 5 ปีแล้วเบี้ยประกันจะถูกปรับใหม่ตามอายุ ณ ตอนนั้นและจะคงที่ต่อไปอีก 5 ปี โดยบริษัทการันตีการต่ออายุ)

 • เบี้ยประกันสุขภาพ ใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท

  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมสรรพากร

✏️ ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์

ประกันโรคร้ายแรง คุ้มครองมะเร็ง เบี้ยคงที่ทุก 5 ปี

เงื่อนไขรับประกัน ✅

 • อายุรับประกัน : 20 – 60 ปี
 • ระยะเวลาคุ้มครอง 5 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ย 5 ปี 
 • โหมดชำระเบี้ยรายปี และรายเดือนเท่านั้น
 • รับประกันการต่ออายุกรมธรรม์เมื่อครบรอบระยะเวลาเอาประกันภัย (ทุกๆ 5 ปี) แต่ไม่เกินรอบที่อายุครบ 60 ปี ทั้งนี้เบี้ยประกันจะปรับ ณ วันต่ออายุ ตามอายุที่เปลี่ยนแปลงไป
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

หมายเหตุ

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • การรับประกันของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับถ้อยคำแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันชีวิต
 • บริษัทมีสิทธิ์ทบทวนและปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามอัตราการเรียกร้องสินไหมทดแทนโดยรวมเฉลี่ยนของบริษัทซึ่งได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน บริษัทจะแจ้งให้ผู้ทำประกันทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
 • รับประกันภัยโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

ระยะเวลาไม่คุ้มครอง

Planning today ทำประกันออนไลน์ กับตัวแทน

ขั้นตอนทำประกันออนไลน์

ผ่านช่องทางตัวแทน

กรอก

กรอกข้อมูลในใบสมัครทำประกัน (แบบกระดาษหรือออนไลน์ ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันที่ทำ)

รับ

รอผลอนุมัติแจ้งกลับจากบริษัทประกัน และรอรับเล่มกรมธรรม์ได้เลย


ช่องทางติดต่อเรา​

สามารถเพิ่มเพื่อน หรือ ติดตามได้ทุกช่องทางโซเชียลด้านล่างนี้นะคะ :-)