ประกันบำนาญ ซัมซุงบำนาญ60 A100/1

แบบประกันซัมซุงบำนาญ60 A100/1

   เตรียมความพร้อมสำหรับวัยเกษียณด้วยประกันบำนาญ ชำระเบี้ยเพียง 1 ปี แล้วรับเงินคืนสม่ำเสมอในช่วงบั้นปลายชีวิต หมดภาระด้านเบี้ยประกันภัยอย่างรวดเร็วเพื่อการใช้ชีวิตช่วงเกษียณได้อย่างมั่นใจ

แบบประกันซัมซุงบำนาญ60 A100/1

จุดเด่นแผนประกัน ⭐️

 • ชำระเบี้ยครั้งเดียว

  คุ้มครองยาวถึงอายุ 100 ปี เริ่มรับเงินบำนาญตอนอายุ 60 ปี

 • รับเงินบำนาญ 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกปี ตั้งแต่อายุ 60 - 100

  รวมรับบำนาญตลอดสัญญาสูงถึง 492% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 • การันตีเงินบำนาญ 15 ปี

  ถ้าผู้ทำประกันเสียชีวิตก่อน บริษัทจะจ่ายเงินบำนาญในครั้งเดียวเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี

 • ช่วงก่อนรับเงินบำนาญ รับความคุ้มครองชีวิต 110% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด

 • ไม่ต้องแถลงสุขภาพ ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตรวจ HIV ทุกราย

 • เบี้ยประกันใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาท

  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172 ,194

แผนนี้เหมาะกับใคร ?

 • ผู้ที่มีอายุใกล้เกษียณ มีเวลาทำงานเหลือไม่นานก่อนเกษียณและต้องการสร้างรายได้สำหรับวัยเกษียณอย่างรวดเร็ว
 • ผู้ที่มีรายได้สูงในปัจจุบัน สามารถจ่ายเบี้ยประกันในระยะเวลาสั้นได้ โดยไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
 • ผู้ที่ต้องการความมั่นคงทางการเงินในอนาคต ต้องการให้แน่ใจว่าหลังเกษียณจะมีรายได้ที่เพียงพอและสม่ำเสมอ
 • ผู้ที่ต้องการลดหย่อนภาษี: ประกันบำนาญสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการลดหย่อนภาษี ทำให้ได้รับประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 • ผู้ที่ต้องการวางแผนการเงินและเกษียณ โดยไม่ต้องผูกพันกับการชำระเบี้ยประกันในระยะยาว

✏️ ตัวอย่างผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผู้หญิง อายุ 35 ปี ทำแผนประกันบำนาญ ซัมซุงบำนาญ60 A100/1  อยากให้เบี้ยประกัน 100,001 บาทต่อปี เพื่อความสะดวกในการนำไปคำนวนลดหย่อนภาษี

 •  ชำระเบี้ยประกันปีละ 100,001 บาท 
 • นำเบี้ยประกันไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามฐานภาษีแต่ละบุคคล
 • ได้รับจำนวนเงินเอาประกันภัย (ทุนประกัน/วงเงินคุ้มครอง) จำนวน 88,522 บาท

ตัวอย่าง : สรุปผลประโยชน์ตลอดสัญญา

แบบประกันซัมซุงบำนาญ60 A100/1 เพศหญิง อายุ 35
แบบประกันซัมซุงบำนาญ60 A100/1 เพศหญิง อายุ 35
แบบประกันซัมซุงบำนาญ60 A100/1 เพศหญิง อายุ 35

เงื่อนไขรับประกัน ✅

 • อายุรับประกัน : 20 – 55 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ  : 50,000 บาท
 • โหมดการชำระ : รายปี / 6 เดือน / 3 เดือน หรือ รายเดือน
 • ไม่ต้องแถลงสุขภาพ ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตรวจ HIV ทุกราย
 • ไม่สามารถเพิ่ม/ลดจำนวนเงินเอาประกันภัยได้
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

หมายเหตุ

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • หลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพ เงื่อนไขการรับประกัน และอัตราเบี้ยประกันเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแบบประกันภัยได้
 • รับประกันภัยโดย บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Planning today ทำประกันออนไลน์ กับตัวแทน

ขั้นตอนทำประกันออนไลน์

ผ่านช่องทางตัวแทน

เลือก

แจ้งเพศและวันเกิด
เพื่อเช็คเบี้ยประกันของคุณทางไลน์@

กรอก

กรอกข้อมูลในใบสมัครทำประกัน (แบบกระดาษหรือออนไลน์ ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันที่ทำ)

รับ

รอผลอนุมัติแจ้งกลับจากบริษัทประกัน และรอรับเล่มกรมธรรม์ได้เลย


ช่องทางติดต่อเรา​

สามารถเพิ่มเพื่อน หรือ ติดตามได้ทุกช่องทางโซเชียลด้านล่างนี้นะคะ :-)