ประกันบำนาญ FWD (เอฟดับบลิวดี) แซฟวี เพนชัน 90/9

ประกันบำนาญ FWD แซฟวี เพนชัน 90/9

   เตรียมความพร้อมสำหรับวัยเกษียณด้วยประกันบำนาญ ชำระเบี้ยระยะสั้น รับเงินคืนเพิ่มขึ้นสูงถึง 28% ในช่วงบั้นปลายชีวิต มอบความมั่นคงทางการเงินและความอุ่นใจให้คุณ วางแผนการเกษียณได้ง่ายขึ้นด้วยเบี้ยประกันที่ชำระเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ

ประกันบำนาญ FWD แซฟวี เพนชัน 90/9

จุดเด่นแผนประกัน ⭐️

 • ชำระเบี้ยเพียง 9 ปี คุ้มครองยาวถึงอายุ 90 ปี

  เริ่มรับเงินบำนาญตอนอายุ 60 ปี

 • รับเงินบำนาญ 16% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (ทุนประกัน) ตั้งแต่อายุ 60 - 69

 • รับเงินบำนาญ 22% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (ทุนประกัน) ตั้งแต่อายุ 70 - 79

 • รับเงินบำนาญ 28% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (ทุนประกัน) ตั้งแต่อายุ 80 - 90

 • ช่วงก่อนรับเงินบำนาญ คุ้มครองชีวิต 110% ของเบี้ยประกันที่ชำระมาทั้งหมด

  หรือมูลค่าเวนคืน แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

 • เสียชีวิตช่วงรับเงินบำนาญ

  จะจ่ายเบี้ยที่ชำระมาแล้ว - เงินบำนาญที่รับไปแล้ว หรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่าย จนครบ 15 ปี แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

 • เบี้ยประกันใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาท

  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172 ,194

แผนนี้เหมาะกับใคร ?

 • ผู้ที่มีอายุใกล้เกษียณ มีเวลาทำงานเหลือไม่นานก่อนเกษียณและต้องการสร้างรายได้สำหรับวัยเกษียณอย่างรวดเร็ว
 • ผู้ที่มีรายได้สูงในปัจจุบัน สามารถจ่ายเบี้ยประกันในระยะเวลาสั้นได้ โดยไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
 • ผู้ที่ต้องการลดหย่อนภาษี: ประกันบำนาญสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการลดหย่อนภาษี ทำให้ได้รับประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 • ผู้ที่ต้องการวางแผนการเงินและเกษียณ โดยไม่ต้องผูกพันกับการชำระเบี้ยประกันในระยะยาว

✏️ ตัวอย่างผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผู้หญิง อายุ 35 ปี ทำแผนประกันบำนาญ แซฟวี เพนชัน 90/9 อยากให้เบี้ยประกัน 100,000 บาทต่อปี เพื่อความสะดวกในการนำไปคำนวนลดหย่อนภาษี

 •  ชำระเบี้ยประกันปีละ 100,000 บาท 
 • นำเบี้ยประกันไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามฐานภาษีแต่ละบุคคล
 • ได้รับจำนวนเงินเอาประกันภัย (ทุนประกัน/วงเงินคุ้มครอง) จำนวน 303,951 บาท

ตัวอย่าง : สรุปผลประโยชน์ตลอดสัญญา

ประกันบำนาญ FWD แซฟวี เพนชัน 90/9 อายุ 35 หญิง
ประกันบำนาญ FWD แซฟวี เพนชัน 90/9 อายุ 35 หญิง

เงื่อนไขรับประกัน ✅

 • อายุรับประกัน : 20 – 50 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ  : 100,000 บาท
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

หมายเหตุ

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • หลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพ เงื่อนไขการรับประกัน และอัตราเบี้ยประกันเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
 • รับประกันภัยโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
Planning today ทำประกันออนไลน์ กับตัวแทน

ขั้นตอนทำประกันออนไลน์

ผ่านช่องทางตัวแทน

เลือก

แจ้งเพศและวันเกิด
เพื่อเช็คเบี้ยประกันของคุณทางไลน์@

กรอก

กรอกข้อมูลในใบสมัครทำประกัน (แบบกระดาษหรือออนไลน์ ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันที่ทำ)

รับ

รอผลอนุมัติแจ้งกลับจากบริษัทประกัน และรอรับเล่มกรมธรรม์ได้เลย


ช่องทางติดต่อเรา​

สามารถเพิ่มเพื่อน หรือ ติดตามได้ทุกช่องทางโซเชียลด้านล่างนี้นะคะ :-)