ประกันโรคร้ายแรง FWD Big 3 คุ้มครอง 3 กลุ่มโรคร้ายพบบ่อย

ประกันโรคร้าย คุ้มครอง 3 กลุ่มโรคร้ายแรงพบบ่อย

       ประกันโรคร้ายแรง เอฟดับบลิวดี บิ๊ก ทรี คุ้มครอง 3 กลุ่มโรคร้ายแรงที่พบบ่อยในคนไทย ทั้งโรคมะเร็ง กลุ่มโรคเกี่ยวกับสมองและระบบประสาท รวมถึงกลุ่มโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด โดยมอบผลประโยชน์เงินก้อนเมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคดังกล่าว ช่วยให้คุณคลายกังวล พร้อมรับมือทุกค่าใช้จ่ายทั้งระหว่างรักษาและช่วงพักฟื้น

ประกันโรคร้าย คุ้มครอง 3 กลุ่มโรคร้ายแรงพบบ่อย
ประกันโรคร้าย คุ้มครอง 3 กลุ่มโรคร้ายแรงพบบ่อย
ประกันโรคร้าย คุ้มครอง 3 กลุ่มโรคร้ายแรงพบบ่อย

จุดเด่นแผนประกัน ⭐️

 • คุ้มครองครอบคลุม 3 กลุ่มโรคร้ายแรง

  ทั้งโรคมะเร็ง กลุ่มโรคเกี่ยวกับสมองและระบบประสาท รวมถึงกลุ่มโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด

 • รับเงินก้อนตามแผนความคุ้มครองที่ทำ

  เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น 1 ใน 3 กลุ่มโรคร้าย แม้ระยะเริ่มต้น

 • ตรวจพบมะเร็งผิวหนัง* รับเงิน 50,000 บาทและยังคงได้รับความคุ้มครอง 3 กลุ่มโรคร้ายแรงต่อเนื่องตลอดสัญญา

  *กรณีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งผิวหนังทั่วไป (ซึ่งปกติแผนประกันโรคร้ายแรงจะไม่คุ้มครองมะเร็งผิวหนังทั่วไป)

 • เบี้ยประกันคงที่ตลอด 5 ปี

  คุ้มครอง 5 ปี จ่ายเบี้ยประกันคงที่ตลอด 5 ปี การันตีการต่ออายุ (เมื่อครบ 5 ปีแล้วเบี้ยประกันจะถูกปรับใหม่ตามอายุ ณ ตอนนั้นและจะคงที่ต่อไปอีก 5 ปี โดยบริษัทการันตีการต่ออายุ)

 • เบี้ยประกันสุขภาพ ใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท

  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมสรรพากร

✏️ ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์

ประกันโรคร้าย คุ้มครอง 3 กลุ่มโรคร้ายแรงพบบ่อย

เงื่อนไขรับประกัน ✅

 • อายุรับประกัน : 20 – 60 ปี
 • ระยะเวลาคุ้มครอง 5 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ย 5 ปี 
 • โหมดชำระเบี้ยรายปี และรายเดือนเท่านั้น
 • รับประกันการต่ออายุกรมธรรม์เมื่อครบรอบระยะเวลาเอาประกันภัย (ทุกๆ 5 ปี) แต่ไม่เกินรอบที่อายุครบ 60 ปี ทั้งนี้เบี้ยประกันจะปรับ ณ วันต่ออายุ ตามอายุที่เปลี่ยนแปลงไป
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

หมายเหตุ

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • การรับประกันของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับถ้อยคำแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันชีวิต
 • บริษัทมีสิทธิ์ทบทวนและปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามอัตราการเรียกร้องสินไหมทดแทนโดยรวมเฉลี่ยนของบริษัทซึ่งได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน บริษัทจะแจ้งให้ผู้ทำประกันทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
 • รับประกันภัยโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
ประกันโรคร้าย คุ้มครอง 3 กลุ่มโรคร้ายแรงพบบ่อย
Planning today ทำประกันออนไลน์ กับตัวแทน

ขั้นตอนทำประกันออนไลน์

ผ่านช่องทางตัวแทน

กรอก

กรอกข้อมูลในใบสมัครทำประกัน (แบบกระดาษหรือออนไลน์ ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันที่ทำ)

รับ

รอผลอนุมัติแจ้งกลับจากบริษัทประกัน และรอรับเล่มกรมธรรม์ได้เลย


ช่องทางติดต่อเรา​

สามารถเพิ่มเพื่อน หรือ ติดตามได้ทุกช่องทางโซเชียลด้านล่างนี้นะคะ :-)