แนบประกันสุขภาพ : FWD แชร์วงเงินค่ารักษาให้ครอบครัว

      สัญญาเพิ่มเติมซื้อแนบกับประกันสุขภาพ ให้คุณและคนรักร่วมแบ่งผลประโยชน์ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลซึ่งกันและกัน เพื่อรับมือกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นเมื่อเจ็บป่วย เพราะครอบครัวสำคัญกับเราเป็นอันดับแรก การทำประกันสุขภาพให้ตัวเองและคนรัก เท่ากับได้สร้างหลักประกันที่มั่นคงมากขึ้น

ปัญหาที่คนทำประกันสุขภาพมักจะนึกถึงบ่อยๆ

     การที่คนในครอบครัวต่างคนต่างซื้อประกันสุขภาพอาจจะไม่ตอบโจทย์เสมอไป ถ้าหากคนหนึ่งในครอบครัวต้องการความคุ้มครองสูงเพราะอายุและความเสี่ยงเพิ่มขึ้น แต่เราต้องการความคุ้มครองแค่พอประมาณและบางปีก็อาจจะไม่ได้ใช้ประกันสุขภาพเลยด้วยซ้ำ 

     จะดีกว่ามั้ย ? ถ้าประกันสุขภาพของเรายืดหยุ่นโดยแบ่งให้คนในครอบครัวใช้ร่วมด้วยได้ เพื่อให้คนที่เรารักมีความคุ้มครองที่สูงขึ้นในเวลาที่เขาจำเป็นต้องใช้มากกว่า

➡️  คุณสามารถกำหนดผู้ร่วมใช้ค่ารักษาพยาบาลได้เอง

 • ครอบครัวดั้งเดิม (พ่อ แม่ พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย)
 • ครอบครัวใหญ่ (ครอบครัวสามี/ภรรยา ลูกพี่ลูกน้อง หลาน)
 • คู่ชีวิต (คู่รักต่างเพศ/เพศเดียวกัน LGBTQIA+)

➡️  ผู้เอาประกันภัยและผู้ร่วมใช้ค่ารักษาพยาบาล ไม่สามารถใช้ผลประโยชน์ในหมวดที่ 1 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ร่วมกันได้ ยกเว้นผลประโยชน์กรณีได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ/Intensive Care Inpatient room

เงื่อนไขการแนบสัญญาเพิ่มเติมกับประกันสุขภาพ

เงื่อนไขการซื้อสัญญาเพิ่มเติม แชร์ค่ารักษาพยาบาล
 1. ผู้เอาประกันภัย และผู้ร่วมใช้ค่ารักษาพยาบาลด้วย จะต้องทำประกันสุขภาพ FWD เหมาจ่ายค่ารักษา (FWD พรีเชียส แคร์) แบบไม่มีความรับผิดส่วนแรก คนละ 1 เล่ม
 2. ต้องสมัครทำประกันสุขภาพในข้อ 1 โดยเลือกแผนความคุ้มครองแบบเดียวกัน
 3. + แนบสัญญาเพิ่มเติม การแชร์วงเงินค่ารักษาพยาบาล (Health Family Sharing หรือ เรียกว่า บันทึกสลักหลังการร่วมใช้ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล)
 4. ยื่นสมัครทำประกันพร้อมกันทุกท่าน

ตัวอย่าง

คุณบี เพศหญิง อายุ 40 ปี
สมัครทำประกันสุขภาพเหมาจ่ายค่ารักษา (FWD พรีเชียส แคร์) แบบไม่มีความรับผิดส่วนแรก
เลือกแผนความคุ้มครอง 6 ล้าน ค่าเบี้ยประกัน 28,874 บาท
ต้องการแนบสัญญาเพิ่มเติมแชร์วงเงินค่ารักษาพยาบาลกับลูกจึงต้องจ่ายเบี้ยประกันของสัญญาเพิ่มเติมอีก 1,383 บาท
ค่าเบี้ยประกันของคุณบีรวมเป็น 28,874 + 1,383 = 30,257 บาท

และต้องทำประกันสุขภาพแผนเดียวกันให้กับลูกสาว อายุ 11 ปี พร้อมกันด้วย โดยเบี้ยประกันสุขภาพของลูกสาว คือ 33,622 บาท แนบสัญญาเพิ่มเติมอีก 1,651 บาท
ค่าเบี้ยประกันของลูกสาวคุณบีรวมเป็น 33,622 + 1,651 = 35,273 บาท

ดังนั้น

ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลที่คุณบีและลูกสาวสามารถใช้รวมกันได้คือ
ความคุ้มครองค่ารักษาเหมาจ่ายสูงสุด 12 ล้าน ต่อปีและ
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก/OPD เป็น 20,000 บาทต่อปี

ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์สัญญาเพิ่มเติมการร่วมใช้ค่ารักษาพยาบาล กรณีที่ 1
ตัวอย่างเบี้ยประกันสัญญาเพิ่มเติมการร่วมใช้ค่ารักษาพยาบาล

⬆️  ตัวอย่างเบี้ยประกันเฉพาะส่วนของสัญญาแนบเพิ่มเติมเท่านั้น สำหรับขั้นอาชีพ 1 และ 2

จุดเด่นแผนประกัน ⭐️

 • แชร์แบ่งปัน วงเงินผลประโยชน์ความคุ้มครองสุขภาพได้ทั้งครอบครัว

 • แชร์ได้ทั้งค่ารักษาผู้ป่วยใน IPD และ ผู้ป่วยนอก OPD

 • เลือกสมาชิกที่ต้องการแชร์ได้เอง

 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

เงื่อนไขรับประกัน ✅

 • อายุรับประกัน : อายุ 6 – 75 ปี 
 • แผนบรอนซ์ ซิลเวอร์ โกลด์ และแพลทินัม
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • เบี้ยประกันภัยปรับตามอายุที่เพิ่มขึ้น

หมายเหตุ

 • Health family sharing เป็นชื่อทางการตลาดของ บันทึกสลักหลังการร่วมใช้ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล แนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ FWD พรีเชียส แคร์
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • การรับประกันของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับถ้อยคำแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันชีวิต
 • บริษัทฯ อาจจะปรับเปลี่ยนเบี้ยประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์เนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ อายุ ขั้นอาชีพ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนโดยรวมของสัญญาเพิ่มเติมนี้ โดยจะแจ้งให้ผู้ทำประกันภัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน  เบี้ยประกันภัยที่มีการปรับจะต้องอยู่ในอัตราที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแล้ว
 • รับประกันภัยโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
Planning today ทำประกันออนไลน์ กับตัวแทน

ขั้นตอนทำประกันออนไลน์

ผ่านช่องทางตัวแทน

กรอก

กรอกข้อมูลในใบสมัครทำประกัน (แบบกระดาษหรือออนไลน์ ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันที่ทำ)

รับ

รอผลอนุมัติแจ้งกลับจากบริษัทประกัน และรอรับเล่มกรมธรรม์ได้เลย


ช่องทางติดต่อเรา​

สามารถเพิ่มเพื่อน หรือ ติดตามได้ทุกช่องทางโซเชียลด้านล่างนี้นะคะ :-)