Homeประกันโรคร้าย

ประกันโรคร้าย

แบบประกันแนะนำ

เน้นตรวจเจอ จ่ายเงินก้อน

แบบ 50 โรค

คุ้มครอง 50 โรคร้ายแรงที่พบบ่อยในประเทศไทย แบบตรวจเจอ จ่ายเงินก้อน จบสัญญา

ตัวอย่าง

เพศหญิง อายุ 30 วงเงินคุ้มครองโรคร้ายแรง 1,000,000 บาท

เบี้ยประกัน 6,190 บาท/ปี

รับ 20% ของวงเงินคุ้มครอง

เมื่อตรวจเจอโรคร้ายระยะเริ่มต้น

รับ 50% ของวงเงินคุ้มครอง

เมื่อเจ็บป่วยรุนแรง *ตามเงื่อนไข

รับ 100% ของวงเงินคุ้มครอง

เมื่อตรวจเจอโรคร้ายระยะรุนแรง

คุ้มครองโรคชนิดใหม่

เมื่อตรวจเจอโรคร้ายระยะรุนแรง

ไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันต่อ

กับผลประโยชน์ที่เคลมไปแล้ว

คุ้มครองกรณีเสียชีวิต

รับเงินคืนทุกปี

1,000 บาท จนถึงอายุ 99

แบบมะเร็ง

คุ้มครองโรคมะเร็ง พร้อมมีค่ารักษา

ตัวอย่าง

เพศหญิง อายุ 30 วงเงินคุ้มครองโรคมะเร็ง 1,000,000 บาท

เบี้ยประกัน 5,740 บาท/ปี

รับ 50% ของวงเงินคุ้มครอง

เมื่อตรวจเจอมะเร็งระยะเริ่มต้น

รับอีก 50% ของวงเงินคุ้มครอง

เมื่อมะเร็งนั้นเข้าสู่ระยะลุกลาม

จ่ายตามจริง* สำหรับค่ารักษา

เคมีบำบัดและรังสีบำบัด รักษามะเร็งระยะลุกลาม (*จ่ายไม่เกิน 40% ของวงเงินคุ้มครอง)

คุ้มครองกรณีเสียชีวิต

รับเงินคืนทุกปี

1,000 บาท จนถึงอายุ 99

ช่องทางติดต่อเรา​

สามารถเพิ่มเพื่อน หรือ ติดตามได้ทุกช่องทางโซเชียลด้านล่างนี้นะคะ :-)