Homeประกันบำนาญ

ประกันบำนาญ

เน้นมั่งคงหลังเกษียณ

แบบประกันแนะนำ

วางแผนเกษียณได้สบายใจ รับผลประโยชน์ถึง 3 เด้ง
ทั้งคุ้มครองชีวิต  มีเงินใช้วัยเกษียณ และนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงถึง 200,000-300,000* บาท

บำนาญ จ่ายสั้น

สุข 85/7

ชำระเบี้ยเพียง 7  ปี คุ้มครองยาวถึงอายุ 85 ปี

ปัญญา 90/9

ชำระเบี้ยเพียง 9  ปี คุ้มครองยาวถึงอายุ 90 ปี

แฮปปี้ 99/10

ชำระเบี้ยเพียง 10  ปี คุ้มครองยาวถึงอายุ 99 ปี

เปรียบเทียบแบบ

(เบี้ยเริ่มต้น ขึ้นอยู่กับอายุ)

สุข

ปัญญา

แฮปปี้

วงเงินคุ้มครองขั้นต่ำ

100,000

100,000

50,000

อายุที่รับ

15-53 ปี

20-50 ปี

20-49 ปี

คุ้มครองถึงอายุ

85 ปี

90 ปี

99 ปี

จ่ายเบี้ย

7 ปี

9 ปี

10 ปี

รับเงินบำนาญคืน ปีละ

ตั้งแต่ครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุ 60

12% ของวงเงินคุ้มครอง(ทุน)

16% (อายุ 60-69)

22% (อายุ 70-79)

28% (อายุ 80-90)

ของวงเงินคุ้มครอง(ทุน)

20% ของวงเงินคุ้มครอง(ทุน)

คุ้มครองเสียชีวิต

สูงสุดถึง*

110%*

110%*

110%*

ลดหย่อนภาษี

บำนาญ จ่ายยาว

มั่งมี 85/55

ชำระเบี้ยถึงอายุ 55 คุ้มครองยาวถึงอายุ 85 ปี

ปัญญา 90/60

ชำระเบี้ยถึงอายุ 60 คุ้มครองยาวถึงอายุ 90 ปี

มั่งคั่ง 99/60

ชำระเบี้ยถึงอายุ 60 คุ้มครองยาวถึงอายุ 99 ปี

เปรียบเทียบแบบ

(เบี้ยเริ่มต้น ขึ้นอยู่กับอายุ)

มั่งมี

ปัญญา

มั่งคั่ง

วงเงินคุ้มครอง(ทุน)ขั้นต่ำ

100,000

100,000

100,000

อายุที่รับ

25-53 ปี

20-55 ปี

20-55 ปี

คุ้มครองถึงอายุ

85 ปี

90 ปี

99 ปี

จ่ายเบี้ยยาว

ถึงอายุ 55

ถึงอายุ 60

ถึงอายุ 60

รับเงินบำนาญคืน ปีละ

ตั้งแต่ครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุ 60

15% ของวงเงินคุ้มครอง(ทุน)

16% (อายุ 60-69)

22% (อายุ 70-79)

28% (อายุ 80-90)

ของวงเงินคุ้มครอง(ทุน)

12% ของวงเงินคุ้มครอง(ทุน)

คุ้มครองเสียชีวิต

สูงสุดถึง*

150%*

110%*

100%*

ตัวอย่างเบี้ยประกัน

เพศหญิง อายุ 30 วงเงินความคุ้มครอง(ทุน) 100,000

8,100 บาท

10,900 บาท

5,129 บาท

ลดหย่อนภาษี

ช่องทางติดต่อเรา​

สามารถเพิ่มเพื่อน หรือ ติดตามได้ทุกช่องทางโซเชียลด้านล่างนี้นะคะ :-)